Pressklipp

Pressklipp

 

TitelLänk
Klimatsmartare förlossningar på Danderyds sjukhus
Nu blir förlossningarna klimatsmartare
Undersköterskan Christina fick MS
Miljöboven lustgas skall renas
Fick hon MS av narkosgas?
Sjuksköterskor anmäler MS som arbetsskada
Chockade narkossköterskor i Falun
Slutläckt från BB
Möjligt att minska utsläpp av lustgas
Hon föder klimatsmart
Sjuksköterska fick MS av anestesigaser
Grönare förlossning på Mälarsjukhuset
Fyra narkossköterskor fick MS
Tre sköterskor har MS
Oacceptabla nivåer av lustgas uppmätta hos vårdpersonal
Våprdpersonal utsätts fortfarande för höga halter av lustgas
Exponering för anestesigas vid arbete i operationssal kal leda till sänkt vakenhetsgrad
Förlossningarna skall bli klimatsmarta
Arbete och hälsa: Alotan
Die Doppelmaske