Kartläggning och potential för minskade utsläpp av lustgas från sjuk- och tandvård i Region Skåne

Kartläggning och potential för minskade utsläpp av lustgas från sjuk- och tandvård i Region Skåne

Arbetsmiljöverket: Oacceptabla nivåer av lustgas uppmätta hos vårdpersonal

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation: Lustgas

Reduced fertility among women employed as dental assistants exposed to high levels of nitrous oxide