Reduced exposure to halothane and N2O

Reduced exposure to halothane and N2O

Nitrous oxide in 50% O2N2O mixture forpain management Occupational exposurelevels and prevention in a French hospital

Översikt Dubbelmask

Occupational exposure to nitrous oxide during procedural – pain control in children

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation: Halothan

Exponering för anestesigas vid arbete i operationssal kan leda till sänkt vakenhetsgrad

Measurements and Reduction of Nitrous Oxide in Operating Rooms

Rapport 1999:12 Anestesigaser

Anästhesiegasexposition im OP Doppelmaskensystem in der Kinderklinik

Arbetsmiljöverket: Ansestesigaser