Distributor block, delivery

Art. No. 440000

Distributor block F

For use with Coaxial pipe during delivery.

Material: POM

Cleaning: Wipe clean with desinfektion.

Anslutning av Koaxialslangen till Fördelningsblocket

Montera koaxialslangens slanghus i fördelningsblocket genom att rikta in bajonettspåret mot låsskruven i huset.

– tryck in till botten

– vrid slanghuset motsols till stopp

– drag ut slanghuset till stopp.

Nu är slanghuset låst.

NameLink
100148 Main particle filter for outlet DM product sheet rev A