Gasutlopp för exspirationsslang

Art. No. 237001

Gasutlopp för exspirationsslangs avsedda användning är att evakuera utandad medicinsk gas från kvinnor vid förlossning eller barn under 12 år. Utloppet evakuerar medicinsk gas för att skydda sjukvårdspersonal i rummet från höga koncentrationer i rumsluften.

Den uppsamlade gasen evakueras från rummet med hjälp av Medicvents fläktenhet eller centralsystem, till miljön utanför sjukhuset eller till en reningsapparat där gasen destrueras.

Gasutlopp för exspirationsslang 237001 är en del av Medicvents evakueringssystem och får endast användas i kombination med Medicvents fläktenhet eller centralsystem.