Anestesi

Anestesi

En arbetsmiljö med ren luft borde vara en självklarhet!

 

Det finns två grundläggande typer av anestesi: generell anestesi, där patienten sövs ned, och lokal eller regional anestesi, där man blockerar känseln i en viss del av kroppen. Vid generell anestesi använder man olika typer av anestetika i form av gaser (anestesigaser eller inhalationsanestetika) och injektionsvätskor.

Anestesigas ges via en andningsmask och det är då vanligt att delar av gasen läcker ut vilket utsätter personalen för risk. Anestesigasen är osynlig och relativt luktfri och därför förrädisk.

De medicinska riskerna för sjukvårdspersonal som kontinuerligt utsätts för skadliga gaser (t.ex. anestesigas och lustgas) är allvarliga och väldokumenterade.

Arbetsmiljöverket har därför givit ut föreskrifter som ska ge ökat skydd för dem som i sin yrkesutövning hanterar anestesigaser, främst sjukvårdspersonal, tandläkare/tandsköterskor och personal inom veterinärmedicinska verksamheter. Läs mer här.

Arbetsmiljöverket har också publicerat föreskrifter om hygieniska gränsvärden som gäller i alla verksamheter där luftföroreningar, t.ex. olika gaser förekommer. Gränsvärden finns för bland annat anestesigaser såsom lustgas, sevoflurane, isofluran och desfluran. Läs mer om det här.

Medicvent har lösningarna för en ren arbetsmiljö vid anestesi:

Medicvent skapar en hälsosam arbetsmiljö med frisk luft för vårdpersonalen.