Lustgas

Lustgas är ett praktiskt och uppskattat smärtlindringsalternativ av både blivande mödrar och barnmorskor. Lustgas används också vid kirurgi och inom dental verksamhet.

Lustgas är en kemisk förening av kväve och syre. Det är en färglös gas med en något sötaktigt smak och lukt. En blandning av lustgas och oxygen andas in via en mask.  Lustgas går att kombinera med alla övriga smärtlindrande medel.

Det finns inga kända negativa effekter på andning, cirkulation, värkarbete eller andra kroppsliga funktioner. Det finns inte heller några kända negativa effekter för barnet vid förlossning. Lustgasen är dessutom den enda läkemedelsbaserade smärtlindringsmetoden som kvinnan själv kan ha kontroll över. Se gärna 1177s informationsfilm ” Så andas du lustgas”

För mer information om produkter inom lustgas, se produktsidorna för förlossning: