Lustgas

Medicvent skapar en hälsosam arbetsmiljö med frisk luft för vårdpersonalen

 

Lustgas är en effektiv och väl beprövad smärtlindring vid förlossning. Lustgas är mycket uppskattad av både barnmorskor och blivande mödrar. I Sverige är det den vanligaste smärtlindringsmetoden. Lustgas används också vid kirurgi och tandläkarmottagningar.

Lustgasen har snabb effekt utan att begränsa mammans rörlighet under förlossningen och försvinner snabbt ur kroppen. Lustgasen är dessutom den enda läkemedelsbaserade smärtlindringsmetoden som kvinnan själv kan ha kontroll över.

Det är dock viktigt att minimera  läckande lustgas eftersom detta är ett allvarligt problem för arbetsmiljön. Personal kan få huvudvärk, illamående och trötthet och även riskera spontana aborter. Lustgas är dessutom en skadlig växthusgas, så alla vinner på att sätta stopp för läckaget samtidigt som vi kan fortsätta använda denna mycket användbara och uppskattade smärtlindringsmetod.

Medicvent reducerar signifikant lustgasutsläppet – på avdelningen och i vår externa miljö med hjälp av Dubbelmask, centralt fläktsystem och lustgasrening. Medicvent tar totalansvar från förlossningssalen ända till dess att lustgasen destruerats och leds ut ur sjukhuset. På avdelningen andas den blivande mamman både in och ut lustgasen med hjälp av Medicvents Dubbelmask, utan läckage. Vid förlossning används med fördel Dubbelmasken med nackband. Som komplement för extra effektivt utsug använd Dubbelmasken tillsammans med hakmask. Via utsuget i Dubbelmasken skickas utandad gas och överskottsgas ut ur salen med Medicvents centrala fläktsystem. Istället för att leda lustgasen direkt ut ur sjukhuset, kan den ledas till en Destruktor en så kallad lustgasrenare. I Medicvents Destruktor sönderdelas lustgasmolekylen och omvandlas till syrgas och kvävgas – alltså vanlig luft.

Medicvents lustgasdestruktor är anpassad för de höga flöden som används i Dubbelmasken. Medicvents effektiva centrala fläktsystem säkerställer att det finns möjlighet att fånga maximalt mycket läckande lustgas som sedan kan renas.

Lär mer om vår Dubbelmask och lustgasdestruktor här:

 

För mer information om produkter inom lustgas, se produktsidorna för förlossning:

 

Säkra arbetsmiljön från farliga lustgas utsläpp!

Till skillnad mot en enkelmask har Dubbelmasken både en inner- och yttermask. Spalten däremellan suger in läckande lustgas.