Lustgas

Lustgas är en effektiv och väl beprövad smärtlindring vid förlossning. Lustgas är mycket uppskattad av både barnmorskor och blivande mödrar. I Sverige är det den vanligaste smärtlindringsmetoden. Lustgas används också vid kirurgi och vid dental verksamhet.

Lustgasen har snabb effekt utan att begränsa mammans rörlighet under förlossningen och försvinner snabbt ur kroppen. Lustgasen är dessutom den enda läkemedelsbaserade smärtlindringsmetoden som kvinnan själv kan ha kontroll över.

Det är dock viktigt att minimera läckande lustgas, så väl för arbetsmiljön som den externa miljön.

Medicvent reducerar signifikant lustgasutsläppet – på avdelningen och i vår externa miljö med hjälp av Dubbelmask, Centralt Fläktsystem och Destruktor. Medicvent erbjuder lösningar från förlossningssalen till dess att lustgasen destruerats till syrgas och kvävgas – alltså vanlig luft.

Medicvents Destruktor är anpassad för de höga flöden som används i Dubbelmasken. Medicvents effektiva Centrala Fläktsystem säkerställer att det finns möjlighet att fånga maximalt mycket läckande lustgas som sedan kan renas.

Lär mer om vår Dubbelmask och Destruktor här:

 

För mer information om produkter inom lustgas, se produktsidorna för förlossning:

 

Säkra arbetsmiljön från farliga lustgas utsläpp!

Till skillnad mot en enkelmask har Dubbelmasken både en inner- och yttermask. Spalten däremellan suger in läckande lustgas.