Rökgasfri kirurgi

Medicvents utsug förbättrar luftkvaliten utan att störa operationen.

 

Medicvent erbjuder ett intregeat utsug av rökgaser vid laser och diatermi. Luften sugs ut ur operationssalen istället för att filtreras och återföras, vilket ger en markant bättre luftkvalitet (ScienceDirect EJSO 35 (2009) 780-784).

Kirurgisk rök som ofta uppstår vid laser och diatermi kan vara både besvärande och skadlig för dig som vistas i operationsrummet. För att skapa en bättre luftkvalitet är det därför viktigt att rökgasen evakueras ut ur salen istället för att filtereras och återföras. Med Medicvents centrala evakueringssystem är det enkelt att suga ut rökgasen och säkerställa en bättre arbetsmiljö.

Medicvents centrala evakueringssystem är Kraftfullt men samtidigt tystare än mobila evakueringssystem eftersom de installeras utanför operationssalen. Viktig yta sparas och dessutom orsakas inga luftcirkulationer ovanför operationsarbetet som kan störa arbetet. Läs mer om våra fläktlösningar här:

 

 

För mer information om produkter inom rökgas, se produktsidorna:

Med Medicvents centrala evakueringssystem är det enkelt att suga ut rökgasen och säkerställa en bättre arbetsmiljö.