Högsbo närsjukhus, Göteborgarnas nya innovativa sjukhus.

Högsbo närsjukhus, Göteborgarnas nya innovativa sjukhus.

”Uppdraget är att skapa ett sjukhus som ska stå för »nytänkande och innovation och ska utmana befintliga former att bedriva nära hälso- och sjukvård”1

Sjukhuset kommer att ta emot de första patienterna under 2024 men redan i december i år påbörjas inflyttningen.

Medicvent har fått äran att leverera centralsystem för rökgas/diatermi och för Dubbelmask inom anestesi. Högsbo sjukhus kommer framför allt att specialisera sig på dagkirurgi, där Medicvents centralsystem tillsammans med Medicvents applikationer minimerar risken att personalen exponeras för ohälsosamma gaser på sin arbetsplats.

#cleaningairinhealthcare

  1.  
    1.        Nytt specialistsjukhus i Göteborg utmanar kliniktänket (lakartidningen.se) ↩︎