Medicvent levererar helhetslösning

Medicvent levererar helhetslösning

Region Blekinge har installerat en reningsanläggning för destruktion av lustgas.

Lustgas är en aggressiv växthusgas, den påverkar klimatet 265 gånger mer än koldioxid. Därför väljer allt fler sjukhus att installera Dubbelmask för effektiv insamling. Vilket är en förutsättning för att rena så mycket lustgas som möjligt. Vi på Medicvent tar ett totalansvar, från insamling till rening. Läs artikeln från Dagens medicin här