Integritetspolicy

Den 25:e maj träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft. Lagen innebär högre krav på hur vi som företag behandlar personuppgifter och ger dig som kund bättre möjligheter att påverka vår hantering. Alla uppgifter som du lämnar vid beställning av uppdrag hos på Medicvent AB är konfidentiella. 

De uppgifter vi lagrar i kundregistret är företagsrelaterade: 

• För- och efternamn

• Adress

• Telefonnummer

• E-post

• Information om kundens uppdrag

• Information om utförda uppdrag

Uppgifterna sparas i syfte att kunna kontakta dig som kund angående era uppdrag, pågående uppdrag, marknadskommunikation eller andra frågor i anslutning till det nämnda. 

Uppgifterna är endast tillgängliga för Medicvent AB och de som har personuppgiftbiträdesavtal kan komma att hantera uppgifterna i administrativt syfte

 

Med vänliga hälsningar

Erik Lindström (VD)