Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

The double mask – a new local scavenging system for anaesthetic gases and volatile agents

Exponeringsmätningar av lustgas, sevofluran, isofluran samt desfluran vid operations- och uppvakningsavdelningar på nio sjukhus i Mellansverige