Av/på-ventil

Art. nr. 180001

Via en Autostartbox känner ventilen när laser- eller diatermipennan används och öppnar respektive stänger då utsuget automatiskt.

Ventilen monteras på hållaren för sterilfilter (LP10) och ansluts till uttaget för frånluft, vilket gör den lättplacerad på t ex pendel eller op-bord.

Av/på-ventilen kan för tillfället endast användas tillsammans med Centralsystem.