Centralsystem, singel

Art. nr. 1900001

Centralsystem Singel är dimensionerat för att klara 280 m³ flöde. Exempelvis samtidigt uttag av 35 m³/timme flöde från 8 st suguttag för Dubbelmask.

OBS! Centralsystem Singel 360 uppfyller ej kraven i SS-ISO 16571:2014 för evakuering av rökgaser från kirurgiska instrument. Enligt rökgas standarden krävs redundanssystem vid evakuering av rökgaser, läs mer om våra redundanssystem här.

Systemet består av en sidkanalfläkt med särskilda prestanda vad gäller tryckkurva och ljud. Den styrs av en motorstyrning av frekvenstyp som är programmerad för låga effektförluster hos fläkten. Systemet är helt automatiskt. Motorstyrningen är kopplat till en Medicvent tryckreglering. Tryckregleringen är ansluten till fläktens sugkanal och styr motorstyrningen att reglera fläktens varvtal i enlighet med efterfrågat flöde.

 

NamnArt. nr.
Hög fästram för manöverpanel192019
Manöverpanel, steglös192016
Manöverpanel, 3-läges192014
Ljuddämpare532019
Manöverkabel, metervara100189
NamnLänk
190001 Centralsystem Singel 360 Installation och underhåll Serie 12 2021-04-28