Fördelningsblock, förlossning

Art. nr. 440000

Fördelningsblock F används vid användandet av Koaxialslang vid förlossning.

Material: POM

Rengöring: Torkas av med ett rengörande desinfektionsmedel.

Anslutning av Koaxialslangen till Fördelningsblocket

Montera koaxialslangens slanghus i fördelningsblocket genom att rikta in bajonettspåret mot låsskruven i huset.

– tryck in till botten

– vrid slanghuset motsols till stopp

– drag ut slanghuset till stopp.

Nu är slanghuset låst.