Huvudfilter LP10

Art. nr. 142010

Huvudfilter för rökgasutsug. Filtret bör bytas minst var tredje månad för att förhindra bakterietillväxt.