Fläktenhet, rökgas, komplett

Art. nr. 250003

Medicvent fläktenhet är avsedda att användas som utsugssytem för luftburna föroreningar framförallt i sjukhusmiljö. I första hand är enheterna avsedda för Medicvents produkter, men de går utmärkt att använda till andra applikationer där flöden och tryck överensstämmer med de i fläktenheterna injusterbara.

Fläktenheten är konstruerat för att få ett lätt anpassat och effektivt utsugssystem som går utmärkt att installera i befintliga byggnader eller vid nybyggnation.

Fläktenheten bör monteras på sådan plats att den omgivande miljön är den som anges i detta dokument. Man kan installera enheten i närhet av ex OP-sal eller rum där liknande verksamhet hålls då ljudnivån är väldigt låg.

Fläktenhetens konstruktion och högkvalitativa komponenter ger en extremt lång och problemfri driftstid.

Fläktutrustningen är CE-märkt utifrån gällande direktiv: 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.

Detaljer:

  1. 142030 Filterhållare för LP10
  2. 142010 Filter LP10
  3. 160101 Gipsfilter
  4. 142013 Adapter 40/Ø19.
  5. 142019 Adapter LP10/förfilter
  6. 142012 Förfilter (25st). OBS tillbehör!
  7. 143002 Diatermiadapter (25st). OBS tillbehör!
NamnArt. nr.
Signalkabel diatermiport dämpad100007
Manöverpanel, steglös192016
Nätkabel, 2.5 m245000
Manöverdosa rökgas, steglös250116
Ljuddämpare532019
Manöverkabel, metervara100189
NamnLänk
250003 Fläktenhet med Av-På ventil för rökgas