Laminärrör

Art. nr. 239095

Artikel
Laminärrö
Material: Svart POM, aluminium

Anslutning sida 1
Flödesmätare

Anslutning sida 2
Fördelningsblock

Rengöring
Kan torkas av med desifektionsmedell eller köras i dekontaminator (90°C) eller autoklav (120°C), läs handbok.