Fläktutrustning, dubbelmask

Art. nr. 253000
Fläktenheten finns både för fast installation och i mobilt utförande med eller utan filterbrunn.
Fläktenheten betjänar ett utsugsställe. Fläktenheten används till alla Dubbelmasksapplikationer och laser-/diatermiutsug. Fläkten är mycket tyst och bekväm att använda. All gas evakueras ut ur operationssalen. Båda fläktmodellerna går att få i mobilt utförande då även en skyddstransformator sitter monterad på vagnen för att eliminera eventuella läckströmmar som ej tillåts om fläkten är placerad i en operationssal.
NamnArt. nr.
Manöverpanel, 3-läges192014
Nätkabel, 2.5 m245000
Ljuddämpare532019
NamnLänk
Fläktenhet med Av-På ventil för rökgas
Fläktutrustning, installationsanvisning
Mobil Fläktutrustning Handbok