SWINGTHERM® DeN2O

Art. nr. DeN2O,

Medicvents Destruktor är anpassad för de höga flöden som används i Dubbelmasken och Medicvents Centrala Fläktsystem och säkerställer att det finns möjlighet att fånga maximalt mycket läckande lustgas.

Destruktorn destruerar upp till 99 % av lustgasen som finns i den uppsamlade utandningsluften. Reningen sker via en katalytisk process i kombination med en högeffektiv regenerativ värmeväxling, där lustgasen sönderdelas till syre och kväve, som är de vanligaste beståndsdelarna i vanlig luft. Maskinutrustningen är CE-märkt vilket innebär att den uppfyller Maskindirektivets grundläggande krav avseende hälsa och säkerhet.

Maskinen levereras i tre delar bestående av elskåp (inklusive styrstem (PLC) samt operatörspanel), fläkthus samt katalysatordel. Dessa delar monteras enkelt ihop på utställningsplatsen.

På den tillhörande operatörspanelen kan processen enkelt kontrolleras.

 

Destruktorn finns i tre storlekar; S05 (350m3/h), S1 (750m3/h) och S3 (1650m3/h)

Tekniska data DeN20-S05

Dimension L x B x H 
3,7 x 1,2 x 2,0 m

Totalvikt
Ca 1500 kg varav reaktormodul 1230 kg

Installerad effekt
Fläkt 1,5 kW, Elvärme 4 kW

Luftflödeskapacitet
350 m3/h, motsvarar 10-13 anslutna dubbelmasker

Energiförbrukningen varierar med luftflöde och lustgaskoncentration, mätdata från Sundsvalls Sjukhus (8 maskuttag) och Norra Älvsborgs Sjukhus (10 maskuttag) över lång tid indikerar en nominell energiförbrukning på 1,4 -1,6 kW.

Befintliga tillval inkluderar
– lustgasanalysatorer och luftflödesmätare
– Informationssystem (datalogger)

 

Medicvent har levererat ett antal destruktorer till förlossningsavdelningar i Sverige som

 
DeN20-S1
Östra Sjukhuset, Göteborg
Sophiahemmet, Stockholm

DeN20-S3
Nya Karolinska, Solna, HUS150
Nya Karolinska, Solna, HUS160

DeN20-S05
Sundsvalls Sjukhus
Örnsköldsviks Sjukhus
Norra Älvsborgs Sjukhus, Trollhättan
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Mölndals Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Universitetssjukhuset i Linköping