Rökgasevakuering minskar risken för virusspridning

Rökgasevakuering minskar risken för virusspridning

– Covidpandemin har definitivt höjt medvetenheten om att ventilationssystem som suger ut den kirurgiska röken ur en operationssal minskar personalens risk att utsättas för virus och bakterier, i jämförelse med system som återcirkulerar rökutsuget tillbaka in i rummet.

Det konstaterar Björn Pettersson, teknisk chef vid Medicvent som nu ser att antalet operationer vid europeiska sjukhus ökar igen. Och att efterfrågan på deras system för evakuering av rökgaser ökar.

 

 

 

Först en reservation: Det finns ännu, av förklarliga skäl, lite forskning på hur just coronaviruset sprids vid operation med laser eller diatermi (operation med het elektrod). Men den forskning som finns, se nedan, tyder på att coronavirus sprids i rummet under sådana operationer – om rätt ventilation saknas.

– Vissa som insjuknar i covid-19 har viruset i blodet. Det finns gott om forskning som visar att många andra olika typer av virus smittar via operationsröken och därför är det högst rimligt att anta att även coronaviruset gör det, säger Björn Pettersson.

 

Fler operationer

Under stora delar av pandemin har mycket icke-akut kirurgi varit inställd. Nu börjar antalet operationer öka igen, det märks bland annat på hur mycket förbrukningsmaterial vården gör av med. Medicvent väntas inom kort leverera lika stora volymer av bland annat rökgasfilter som de levererade före pandemin.

– Medvetenheten bland sjukvårdspersonalen och i samhället i stort vad gäller spridningen av virus har ökat under pandemin, det är ingen tvekan om det. Av det följer att de som jobbar i en miljö där viruset kan spridas nu ställer högre krav för sin egen och andras säkerhet. Där kommer våra lösningar in i bilden, berättar Björn Pettersson.

 

 

Unik lösning

Enkelt uttryckt aktiveras ett utsug på själva operationsinstrumentet när det används, och några sekunder därefter. Med Medicvents lösning sugs luften sedan in i ett system som filtrerar och renar luften innan den släpps ut ur fastigheten. Vid nybyggnation väljs den typen av system.

– Vår lösning är, enkelt uttryck, som en centraldammsugare. Den andra metoden kan liknas vid funktionen hos en dammsugare i rummet. Vi har förfinat vårt utsug med effekthöjningar och energisnålare och tystare drift sedan det introducerades i början av 2000-talet. 2014 var vi med och utvecklade den första internationella ISO-standarden för evakuering av kirurgiska rökgaser: ISO 16571. Nu har jag fått möjlighet att delta som teknisk expert när standarden ska uppdateras i en ny utgåva. Då är det oundvikligt att pandemiperspektivet kommer med.

 

Lägre ljud

Förutom en högre grad av säkerhet betyder Medicvents lösning även att man slipper en ventilationsanläggning inne i operationssalen, med det ljud det medför.

– Vi ser ett ökande antal förfrågningar när det gäller att evakuera kirurgisk rök och gaser från anestesi, bedövning, och det är inte förvånande. Vår lösning är oerhört effektiv och med tanke på hur virusets olika mutationer fortsätter att spridas förstår jag att alla vill skydda sig så långt det är möjligt, inte minst vårdpersonal.

 

 

Läs vidare

Studie i US National Library of Medicine, National Institutes of Health om riskerna med rökgasoperationer och vikten av rätt utsug under pandemin, med ingressen:

Many surgeons are unaware of the risks posed by the surgical diathermy. Apart from the numerous chemicals, surgical smoke had been shown to harbour intact bacterial and virus particles especially COVID-19 in the current time.”

It is time for a more cautious approach to surgical diathermy, especially in COVID-19 outbreak: A schematic review (nih.gov)

 

 

 

 

– Vid nybyggnation av sjukhus idag väljer man som regel centralssystem för rökgasutsug, för att minimera risken för spridning av virus i operationssalar. Samtidigt blir luftkvaliteten i rummen bättre, konstaterar Björn Pettersson, teknisk chef vid Medicvent.