Instruktionsvideos

Instruktionsfilmer

Här har vi samlat instruktionsfilmer och övrigt videomaterial.

Demonstration av dubbelmaskens funktion

Medicvents Kanadensiska distributör demonstrerar med hjälp av vattenånga hur Medicvents utsug fungerar.

Dubbelmasksystemets användning under anestesi

Dubbelmasksystemet används under arbete med anestesi för att bibehålla en säker och trivsam arbetsmiljö utan läckande gaser.

Det har visat sig att det vid maskanestesi ofta läcker narkosgas. Medicvents Dubbelmasksystem eliminerar dock personalens exponering av läckgaser. När Medicvents Dubbelmask används säkerställs en god arbetsmiljö för personalen. Användare av Dubbelmasken konfirmerar att de efter en dags arbete känner sig betydligt fräschare nu när de använder Dubbelmask än tidigare.

Förlossning med Dubbelmask

Ett kombinerat andnings- och evakueringssystem för läckage- och överskottsgaser som används vid förlossning (Anevac F).

Systemet består av Dubbelmask med nackband eller alternativt hakmask.

Systemet löser det svåra problemet med att både suga bort den gas som läcker från masken och samtidigt evakuera den gas som vädras ut med patientens utandningsluft. Dubbelmasken skyddar effektivt personalen från läckande lustgas. Systemet har en mycket hög verkningsgrad när det gäller att samla in lustgas för senare destruktion.

Smoke evacuation during laser and diathermy surger

The Laser and diathermy evacuation system has been developed for the optimum evacuation of troublesome gases resulting from laser and diathermy surgery.

Medicvent AB

Medicvent’s main product is the patented Double Mask used in hospitals for such procedures as anesthesia and childbirth.

Allan Lindqvist, who invented the Double Mask, was appointed honorary doctor of medicine at the Medical Faculty of Umeå University.

The purpose of the Double Mask is to protect the internal working environment and health of the staff through the elimination of harmful gases.

In recent years, numerous additional products and applications have been developed, all aimed at improving both the internal and external environment.

”Working for Your Health” is Medicvent’s motto.

En arbetsmiljö med ren luft borde vara en självklarhet!

Medicvents högeffektiva teknologi maximerar upptagningen av farliga läckande gaser och säkerställer såväl vårdpersonalens hälsa som renade utsläpp.