Instruktionsvideos

Instruktionsfilmer

Här har vi samlat instruktionsfilmer och övrigt videomaterial.

En arbetsmiljö med ren luft -en självklarhet?!

En arbetsmiljö med ren luft borde vara en självklarhet!

Medicvents högeffektiva teknologi maximerar upptagningen av farliga läckande gaser och säkerställer såväl vårdpersonalens hälsa som renade utsläpp.

Keep the air clean in healthcare

Med eller utan Medicvents autostartfunktion

Evacuation of smoke for a safer operating theater

Surgical smoke is evacuated out of the room instead of filtering it back which results in significantly better air quality.
(ScienceDirect EJSO 35 (2009) 780-784)

 

The system is quieter than portable evacuation systems since it is installed outside the operating room.

There are no hoses or cables on the floor or in the way.

Förlossning med Dubbelmask

Ett kombinerat andnings- och evakueringssystem för läckage- och överskottsgaser som används vid förlossning (Anevac F).

Systemet består av Dubbelmask med nackband eller alternativt hakmask.

Systemet löser det svåra problemet med att både suga bort den gas som läcker från masken och samtidigt evakuera den gas som vädras ut med patientens utandningsluft. Dubbelmasken skyddar effektivt personalen från läckande lustgas. Systemet har en mycket hög verkningsgrad när det gäller att samla in lustgas för senare destruktion.

Därför behövs punktutsug vid LAF-tak

Demonstration varför LAF-tak bör kombineras med Medicvents evakuering vid laser och diatermikirurgi.