Dental

Dental

 

Dubbelnäsmasken, Anevac D, som används inom dentalområdet tar effektivt hand om utläckande analgesigaser (t.ex. lustgas) vid ingrepp i munhåla och svalg för att undvika att personalen utsätts för onödiga risker.

Evakueringen kan ske mycket nära utan att därför bli hindrande vid ingreppet. Den gas som läcker ut runt näsmasken sugs upp i spalten mellan ytter- och innermask, precis så som sker när den vanliga Dubbelmasken används på operation.

Dubbelnäsmasken finns i tre storlekar. Utsugsslangens anslutning är vridbar i 360° för att kunna placeras så att den inte är i vägen.

Folktandvården i Fristad använder Medicvents Dubbelnäsmask, se gärna deras film; klicka här

Medicvent kan även erbjuda lösningar för att samla upp och rena lustgasen för att undvika en negativ påverkan på den yttre miljö.

Läs mer om vår destruktor här:

 

Säkra arbetsmiljön från farliga gasutsläpp.