Destruktion

 Destruktion

 

Medicvent reducerar effektivt exponeringen för vårdpersonal samt för vår externa miljö med hjälp av produkterna Dubbelmask, Centralt Fläktsystem och Destruktorn SWINGTHERM® DeN2O.

Medicvents Destruktor är anpassad för de höga flöden som används i Dubbelmasken och Medicvent Central Fläktsystem och säkerställer att det finns möjlighet att fånga maximalt med läckande lustgas. Den är energieffektiv och kan kapacitetsanpassas efter behov. SWINGTHERM® DeN2O finns i tre olika storlekar och de är enkla att installera och använda och är mycket driftsäkra. Tillsyns, underhålls- och servicebehovet är minimalt.

SWINGTHERM® DeN2O destruerar upp till 99 % av lustgasen som finns i den uppsamlade utandningsluften. Reningen sker via en katalytisk process i kombination med en högeffektiv regenerativ värmeväxling, där lustgasen sönderdelas till syre och kväve, som är de vanligaste beståndsdelarna i vanlig luft. Maskinutrustningen är CE-märkt vilket innebär att den uppfyller Maskindirektivets krav avseende hälsa och säkerhet.

Maskinen levereras i tre delar bestående av elskåp (inklusive styrsystem (PLC) samt operatörspanel), fläkthus samt katalysatordel. Dessa delar monteras ihop på uppställningsplatsen. På den tillhörande operatörspanelen kan processen enkelt kontrolleras.

Destruktorn finns i tre storlekar; S05 (350m3/h), S1 (750m3/h) och S3 (1650m3/h)

 

Destruktorn destruerar upp till 99 % av lustgasen som finns i den uppsamlade utandningsluften.