Narkos

Narkos

 

Vid generell anestesi använder man olika typer av anestetika i form av gaser, anestesigaser eller inhalationsanestetika, och injektionsvätskor. Anestesigas ges via en andningsmask och det är då vanligt att delar av gasen läcker ut vilket utsätter personalen för risk. Anestesigasen är osynlig och därför förrädisk.

Medicvents unika och patenterade Dubbelmasksystem garanterar att överskottsgas och läckande gas inte läcker ut i arbetsmiljön. Dubbelmasken består av en hård yttermask av genomskinlig Polysulfon och en mjuk innermask av genomskinlig silikon. Mellan ytter- och innermask finns en spalt där läckande gaser sugs ut via kopplingshuset och evakueringsslangar. Kopplingshuset sammankopplar Dubbelmasken med aktuellt slangsystem (standard ISO-kona).Dubbelmasken fungerar med alla kända anestesisystem och finns i 5 storlekar. Medicvent har även ett Larynx set som bygger på samma principer som Dubbelmasken och finns i olika storlekar och utföranden.

Evakuering sker med hjälp av Medicvents effektiva fläktsystem.

Läs mer om våra olika fläktlösningar här:

 

 

Postop & Uppvak

Efter avslutad anestesi innehåller oftast patienternas utandningsluft narkosgas under relativt lång tid. För att då inte få för höga gaskoncentrationer i rumsluften används med fördel en specialkonstruerad hakmask, Anevac P, som effektivt suger upp patientens utandningsgas under de första 15-20 minuterna.

 

Medicvents unika och patenterade Dubbelmasksystem garanterar att överskottsgas och läckande gas inte läcker ut i arbetsmiljön.

Produkter inom narkos

Lägg till de produkter du är intresserad av i orderlistan och skicka in så återkommer vi med aktuellt pris och produktinfo.