Anestesi

Anestesi

 

Vid generell anestesi använder man olika typer av anestetika i form av gaser, anestesigaser eller inhalationsanestetika, och injektionsvätskor. Anestesigas ges via en andningsmask och det är då vanligt att gas läcker ut vilket utsätter personalen för risk. Anestesigasen är osynlig och därför förrädisk.

Medicvents unika Dubbelmasksystem minimerar risken att personalen exponeras för läckande gaser. Dubbelmasken består av en hård yttermask av genomskinlig Polysulfon och en mjuk innermask av genomskinlig silikon. Mellan ytter- och innermask finns en spalt där läckande gaser sugs ut via kopplingshuset och evakueringsslangar. Kopplingshuset sammankopplar Dubbelmasken med aktuellt slangsystem (standard ISO-kona). Dubbelmasken fungerar med alla kända anestesisystem och finns i 5 storlekar.

Evakuering sker med hjälp av Medicvents effektiva fläktsystem.

Läs mer om våra olika fläktlösningar här:

 

 

Postop & Uppvak

Efter avslutad anestesi innehåller ofta patienternas utandningsluft narkosgas under en lång tid. För att inte få höga gaskoncentrationer i rumsluften används med fördel Medicvent Hakmask som effektivt suger upp patientens utandningsgas under de första 15-20 minuterna.

 

Medicvent Dubbelmasksystem fångar in överskottsgas och läckande gas så att den inte läcker ut i arbetsmiljön.

Produkter inom anestesi

Lägg till de produkter du är intresserad av och skicka in via knappen förfrågan så återkommer vi med aktuellt pris och produktinfo.