Obduktion

Obduktion

 

Patovac

Medicvent jobbar för att förbättra luften i samband med obduktionsverksamhet. Det är ett påtagligt arbetsmiljöproblem i många verksamheter, där utsuget inte fungerar optimalt eller saknas. Spridning av partiklar (fasta partiklar samt vätskestänk) samt illaluktande benspån som uppkommer i samband med öppnandet av skallar är ett problem. Dessutom utgör dessa partiklar en potentiell smittkälla.

Erfarenhetsmässigt så vet man idag från olika branscher att punktutsug bör vara helt integrerat i arbetsredskapet för att komma riktigt nära och få så bra resultat som möjligt.

Fördelar med Patovac:
– 98% evakuering av lösa partiklar
– Integrerad utsug i arbetsredskapet
– Sterilfilter avskiljer alla partiklar
– Slangarna tål autoklavering
– Lätt att rengöra
– Finns att få med roterande såg eller oscillerande såg
– Installationen kan enkelt göras mobilt eller stationärt

 

Studier gjorda av arbetsmiljöinstitutets tekniska enhet i Umeå visar att Patovac minskar dammhalten med 98%, dvs att emissionen av partiklar blir 50 gånger större om ej Patovac används. (källa: Arbetsmiljöfonden sammanfattningar; Eliminationsteknik för obduktionsarbete  Pnr 89-0609 ventilation 56).

Balsavac

Behovet att balsamera kroppar av sanitära skäl ökar. Detta sker med hjälp av formaldehyd som kan orsaka allergi och vilket troligen är cancerframkallande, det gör hanteringen till arbetsmiljöproblem! (Källa Svd 20091029)

Medicvent arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Vid balsameringen erbjuder Medicvent en sugdon som monteras på balsameringsmunstycket, detta säkerställer att utsugspunkten är så nära läckagekällan som möjligt och fångar effektivt upp både förångad vätska och vätska i sig.

Balsavac består av ett rostfritt tryckkärl på hjul som fylles med balsameringsvätska och därefter pumpas upp med tryckluft, trycket avläses på en tryckmätare. Lämpligt fyllnadstryck justeras på en steglöst reglerbar tryckreducering. Under arbetets gång kan trycket justeras och därmed anpassas till kroppens beskaffenhet, detta för att undvika onödiga läckage.