Obduktion

Obduktion

 

Patovac

Medicvent jobbar för att förbättra luften i samband med obduktionsverksamhet. Det är ett påtagligt arbetsmiljöproblem i många verksamheter, där utsuget inte fungerar optimalt eller saknas. Spridning av partiklar (fasta partiklar samt vätskestänk) samt illaluktande benspån som uppkommer i samband med öppnandet av skallar är ett problem. Dessutom utgör dessa partiklar en potentiell smittkälla.

Erfarenhetsmässigt så vet man idag från olika branscher att punktutsug bör vara helt integrerat i arbetsredskapet för att komma riktigt nära och få så bra resultat som möjligt.

Fördelar med Patovac:
– 98% evakuering av lösa partiklar
– Integrerad utsug i arbetsredskapet
– Sterilfilter avskiljer alla partiklar
– Slangarna tål autoklavering
– Lätt att rengöra
– Finns att få med roterande såg eller oscillerande såg
– Installationen kan enkelt göras mobilt eller stationärt

 

Studier gjorda av arbetsmiljöinstitutets tekniska enhet i Umeå visar att Patovac minskar dammhalten med 98%, dvs att emissionen av partiklar blir 50 gånger större om ej Patovac används. (källa: Arbetsmiljöfonden sammanfattningar; Eliminationsteknik för obduktionsarbete  Pnr 89-0609 ventilation 56).