Rökgas

 Rökgas

 

Medicvents utsug förbättrar luftkvaliten utan att störa operationen.

Medicvent erbjuder ett integrerat utsug av rökgaser vid laser och diatermi. Luften sugs ut ur operationssalen istället för att filtreras och återföras, vilket ger en markant bättre luftkvalitet (ScienceDirect EJSO 35 (2009) 780-784).

Kirurgisk rök som ofta uppstår vid laser och diatermi kan vara både besvärande och skadlig för dig som vistas i operationsrummet. För att skapa en bättre luftkvalitet är det därför viktigt att rökgasen evakueras ut ur salen istället för att filtereras och återföras. Med Medicvents centrala evakueringssystem är det enkelt att suga ut rökgasen och säkerställa en bättre arbetsmiljö.

Medicvents centrala evakueringssystem är kraftfullt men samtidigt tystare än mobila evakueringssystem eftersom de installeras utanför operationssalen. Viktig yta sparas och dessutom orsakas inga luftcirkulationer ovanför operationsarbetet som kan störa arbetet. Läs mer om våra fläktlösningar här.

Via en s.k. autostartbox känner ventilen när laser- eller diatermipennan används och öppnar respektive stänger då utsuget automatiskt. Ventilen monteras på hållaren för filtret och ansluts till centralsystemet, vilket gör den lättplacerad på t ex pendel eller op-bord och passar i princip alla befintliga diatermiapparater på marknaden.

Medicvents system har ett lätt utbytbart huvudfilter, evakueringsslangar, kompletta set med engångsförfilter till laser-/diatermipennor och olika ”munstycken” som utformats för att komma så nära operationsstället som möjligt. Systemet uppfyller kraven i den nya internationella standarden ISO 16571 för rökgasevakuering.

För mer ingående information läs gärna vår handbok eller kontakta oss vid frågor.

”Vi valde Medicvents system för att det är ett enkelt, smidigt och mycket effektivt sätt att få bort besvärande lukt och partiklar vid laser och diatermikirurgi.”

Ingela Häggström
Sektionschef, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås