Rökgas

 Rökgas

 

Medicvents utsug förbättrar luftkvaliten utan att störa operationen.

Medicvent erbjuder ett integrerat utsug av rökgaser vid laser och diatermi. Luften sugs ut ur operationssalen istället för att filtreras och återföras, vilket ger en markant bättre luftkvalitet (ScienceDirect EJSO 35 (2009) 780-784).

Kirurgisk rök som ofta uppstår vid laser och diatermi kan vara både besvärande och skadlig för dig som vistas i operationssalen. För att skapa en bättre luftkvalitet är det därför viktigt att rökgasen evakueras ut ur salen istället för att filtereras och återföras. Med Medicvents centrala evakueringssystem är det enkelt att suga ut rökgasen och säkerställa en bättre arbetsmiljö.

Medicvents centrala evakueringssystem är kraftfullt men samtidigt tystare än mobila evakueringssystem eftersom de installeras utanför operationssalen. Viktig yta sparas och dessutom orsakas inga luftcirkulationer ovanför operationsarbetet som kan störa arbetet. Läs mer om våra fläktlösningar här.

Via en s.k. autostartbox känner ventilen när laser- eller diatermipennan används och öppnar respektive stänger då utsuget automatiskt. Autostartboxen med tillhörande av/på ventil är skenhängd och lättplacerad på t ex pendel eller op-bord.

Autostartboxen går att använda tillsammans med alla på marknaden befintliga diatermiapparater.

Medicvents system har ett lätt utbytbart huvudfilter, evakueringsslangar, kompletta set med engångsförfilter till laser-/diatermipennor och olika ”munstycken” som utformats för att komma så nära operationsstället som möjligt. Systemet uppfyller kraven i den internationella standarden ISO 16571 för rökgasevakuering.

”Vi valde Medicvents system för att det är ett enkelt, smidigt och mycket effektivt sätt att få bort besvärande lukt och partiklar vid laser och diatermikirurgi.”

Ingela Häggström
Sektionschef, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås