Historisk order till SUS Malmö

Historisk order till SUS Malmö

 

Medicvent har påbörjat leveranserna i vad som är den näst största ordern i bolagets historia.

 

– Vi ska leverera 14 centrala fläktsystem och 158 motorventiler till punktutsug i operationssalar, till den stora satsningen på två nya vårdbyggnader vid Skånes universitetssjukhus, SUS, i Malmö. Det är ett stort och hedrande uppdrag som blir ett bra referensprojekt för nya affärer även utanför Sverige. Enbart vårt projekt till Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm har varit större för oss, konstaterar VD Erik Lindström.

 

Lindström är även försäljnings- och marknadsansvarig och har länge arbetat med affären tillsammans med det väl sammansvetsade teamet på Medicvent. Aktiva på den svenska marknaden sedan 1980-talet och med alla stora universitetssjukhus på kundlistan hade man en bra utgångspunkt när underentreprenören Assemblin upphandlade utrusningen för evakuering av rök och anestesigas.

 

Extrem driftsäkerhet

– Vi är välkända i Sverige och har bra referensjobb, men man kan aldrig vara säker förrän allt är klart. Det är vi ödmjuka inför. Det är viktigt att prata med alla inblandade. Dels för att vi ska få en exakt kravspecifikation, dels för att slutanvändaren verkligen ska förstå vad man köper och vilken funktion det har. Köper man utrustning av den här typen enbart på pris är risken för problem stor. Våra produkter är väldigt driftsäkra, det är helt centralt.

De 14 fläktsystemen monteras vid Medicvents huvudkontor och produktionsanläggning i Umeå. Fyra har redan ställts på plats i den första av de två nya huskropparna vid SUS. Totalt får det växande sjukhuset 106 000 kvadratmeter ny yta till invigningen 2024. När operationssalarna ska göras klara finns Medicvents tekniker på plats för uppstart och intrimning.

 

Från salen och ut

– Vår lösning tar hand om gaserna från att de uppstår när kirurgen opererar eller när anestesi sätts in, tills de evakueras ut ur sjukhuset. Det måste vara rätt flöden i systemet för att vi ska uppnå perfekt funktion och skydda vårdpersonalen. Det är bland annat det våra tekniker säkrar, berättar Erik Lindström.

I ordern ingår Medicvents egenutvecklade Autostartbox. Med den startas ventilationen när kirurgen börjar jobba (aktiverar diametrikniven) och slås av när hen slutar.

 

Internationell marknad

– Vi räknar med att jobba med den här ordern under 2022 och kanske även en bit in i 2023. Vi är i en nisch med framtiden för sig och har produkter som evakuerar även de minsta  partiklar, såsom virus, ut ur operationssalen. I många länder är det inte så. Dessutom har Sverige ett bra rykte internationellt när det gäller arbetsmiljö, säger Erik Lindström och avslutar:

 

– Sammantaget ger det oss en bra position för att fortsätta vår tillväxt även utanför våra gränser så snart den här hemska pandemin är över.

 

– Det finns en väldigt god energi och stor motivation inom vårt bolag. En order av den här typen bidrar till att ytterligare stärka det, säger Erik Lindström, VD