Centralsystem, redundans small

Art. nr. 190004

Redundans systemet består av två sidkanalfläktar och ett styrskåp. Fläktarna har valts med avseende på prestanda vad gäller tryckkurva och ljud och är försedda med rörsystem med backventiler. I styrskåpet är monterat en dubbel uppsättning av reglersystem för fläktarna. Systemet är helt automatiskt (systemet skall ej startas och stängas av vid användning).

Systemet går med ett system som master och det andra systemet som slav.

Systemet är programmerat så att vid låga krav på flöde används endast en fläkt, då kravet för flöde överstiger kapaciteten för en fläkt kopplas en andra fläkt in.

Med två fläktar och dubbel reglering fås full redundans på systemet, vid eventuellt fel på en fläkt eller ett styrsystem byts system för master automatiskt.

Motorstyrningen är kopplat till Medicvent tryckreglering. Tryckregleringen är ansluten till fläktens sugkanal och styr motorstyrningen att reglera fläktens varvtal i enlighet med efterfrågat flöde.

Spänning
400V AC, 50Hz 3-fas

Dvärgsäkring i skåp
2st 3X6 A

Effektbehov
4kW

Luftflöde
0–350 m³/tim

Undertryck
0–-100 hPa

Ljudnivå fläkt
42 dB(A)

Röranslutningar
2st Ø110 mm muff (horisontalt)

Vikt fläkt med fundament
65kg

Vikt styrskåp med benställning
70 kg

Golvyta fläktar med fundament
(B x D x H) 1100 x 500 x 1100 mm

Golvyta styrskåp med benställning
800 *300*1150 (B*D*H)

Redundans
70%

Fabriksinställt undertryck.
Systemundertryck för narkosgaser: -50 hPa.
Systemundertryck för rökgaser: -80 hPa.

 

NamnArt. nr.
Hög fästram för manöverpanel192019
Manöverpanel, steglös192016
Manöverpanel, 3-läges192014
Ljuddämpare532019
Manöverkabel, metervara252008
NamnLänk
Uppstartsprotokoll centralsystem redundans
Kanalsystem anvisning rördragning
Centralsystem redundans. Installation och underhåll